GRZEGORZ KUBIK

PHOTOGRAPHY|EXPLAIN ALL DAY & EVERYDAY|EXPLAIN CREW

CONCRETE SLABS CONTEST 2014/ SKATEPLAZA LESZNO/ POLAND/ part IV

CONCRETE SLABS CONTEST 2014/ SKATEPLAZA LESZNO/ POLAND/ part III

CONCRETE SLABS CONTEST 2014/ SKATEPLAZA LESZNO/ POLAND/ part II

CONCRETE SLABS CONTEST 2014/ SKATEPLAZA LESZNO/ POLAND/ part I

MIA

Finals BACK TO THE STREETS/ SKATEPLAZA LESZNO, POLAND

Finals BACK TO THE STREETS/ SKATEPLAZA LESZNO, POLAND

Finals BACK TO THE STREETS/ SKATEPLAZA LESZNO, POLAND

Gibior/ 180 over the benk/ #hawtrokacrew

Gibior/ 180 over the benk/ #hawtrokacrew

Gotowy album dla Kasi i Mikołaja.

Ready photo album for Kasia & Mikolaj.

spontaneous session
spot: Opera fountain, Poznan, Poland

spontaneous session

spot: Opera fountain, Poznan, Poland